PROMOCJA IV TOMU MONOGRAFII "CHORZÓW"

Serdecznie zapraszamy na promocję IV tomu monografii Chorzów. W II Rzeczypospolitej i w latach wojny (1922-1945), w którym znajdą Państwo obszerny rozdział autorstwa Katarzyny Kuroczki pt. Motywy królewskohuckie (chorzowskie) w literaturze polskiej lat 1922-1945 

Katarzyna Kuroczka:

Napisałam go podczas pierwszej fali pandemii, gdy wszystkie biblioteki i archiwa były pozamykane, a my wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Było to żmudne poszukiwanie źródeł w sieci, słanie licznych próśb do rozmaitych osób prywatnych i instytucji w poszukiwaniu skanów dokumentów oraz dogłębna penetracja moich prywatnych archiwów gromadzonych od kilku lat. Niniejszym chciałabym zatem podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w dotarciu do potrzebnych tekstów!

Zachęcam do lektury całego tomu, w tym mojego artykułu.