Powakacyjne spotkanie Kuźni Literackiej - 30 września 2017.

Kuznia 10.2017

 

Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają

                                                                                               Andre Maurois

 

Powakacyjne spotkanie gnieźnieńskich miłośników literatury odbyło się 30 września.

W tym roku lektura, która wpadła nam w ręce podczas wakacyjnych dość słotnych dni, nie należała do tych z serii „lekkich, łatwych i przyjemnych”. Wymagała raczej czasu, by w dane dzieło się wgryźć, głębszego namysłu nad przeczytaną treścią oraz poszukującą analogii z naszą egzystencją refleksją.

Dwie godziny zatem rozmawialiśmy o przeczytanych książkach, wrażeniach z lektur i emocjach towarzyszących czytaniu. Lista przeczytanych książek była różnorodna, ale zbieżna tematycznie. Lekturę zdominowała zdecydowanie tematyka orientalna - filozofia Wschodu (głównie politeistyczna religia Indii), jak i rozrachunkowa (bohatera z samym sobą poprzez wiwisekcję, ale także przejmujący reportaż Cezarego Łazarewicza „Żeby nie było śladów”, za który następnego dnia po naszym spotkaniu otrzymał Literacką Nagrodę NIKE.

Na plan pierwszy wydobyty został zatem problem stosunku człowieka do świata, do siebie, jak i innych ludzi, ale również do Transcendencji i życia eko.Do najciekawszych lektur zaliczyliśmy:

„Żeby nie było śladów” – Cezary Łazarewicz

„Historia pszczół” – Maja Lunde

„Ostatni rozdział” – Agata Kołakowska

„Ludzie na walizkach” – Szymon Hołownia

„Shantaram” – Gregory David Roberts

„Ja jestem tym” – Sri NisargadattaMaharaj

„Majtreji” – Mircea Eliade

‘Wchodzi koń do baru” – David Grosman

„Byłem geniuszem” – Artur Kosiorowski

„Intryga małżeńska” – Jeffrey Eugenides

 

Następne literackie spotkanie odbędzie się 10 listopada. Wówczas omówimy polecaną przez Agnieszkę Antosik „Kwietniową czarownicę” – Majgull Axelsson