POMOCNIK HISTORYCZNY POLITYKI: Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu

Historia Protestantyzm2017

PREMIERA: 13 WRZEŚNIA 2017 r.

 

13 września ukaże się Pomocnik Historyczny POLITYKI  Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu poświęcony dziejom reformacji w Europie i Polsce. Wybitni historycy oraz dziennikarze POLITYKI przybliżą w nim postać Marcina Lutra, historię wojen religijnych, jak również wpływ reformacji i protestantyzmu na cywilizację europejską we wszelkich płaszczyznach: języki narodowe, druk, muzyka, sztuka, mentalność społeczna, kapitalizm itd. 

„Reformacja była zjawiskiem tyleż religijnym, co politycznym, społecznym i cywilizacyjnym. Podzieliła Kościół, przeorała mapę Europy i stała się zaczynem wielu zjawisk, które złożyły się – wprost lub przez późniejsze odwołania do reformacyjnej spuścizny – na nowoczesność.

„Pomocnik Historyczny” podzieliśmy na dwie części, nazwijmy je: ziemską i ponadziemską. W pierwszej zaproszeni przez nas autorzy opowiadają dzieje reformacji w wymiarze społecznym i politycznym. Jak do niej doszło, jak przebiegała, jakie przyniosła skutki, jak obchodzono się z jej spuścizną? W tej części przedstawiamy też losy reformacji w Polsce, ciekawe, skomplikowane i – jak się okazuje – dalekie od podręcznikowego schematu.

W drugiej części opowiadamy dzieje protestantyzmu, czyli chrześcijańskiej religii zrodzonej z reformacji. Jaka była teologiczna baza reformacji, jakimi wyznaniami obrodziła, jakie jest dzisiejsze oblicze i topografia licznych protestanckich Kościołów i ruchów? Jak ludzie, którzy za fundament swego światopoglądu i religijnej tożsamości mają Pismo Święte, odpowiadali na wyzwania kolejnych epok?

Oto fascynująca opowieść o niezwykłym pokłosiu pewnej teologicznej dysputy sprzed pięciu wieków. Zapraszamy do lektury.” (Ze Wstępu)

Liczące 156 strona wydanie specjalne będzie jak zawsze  bogato ilustrowane, a kupić je będzie można w salonach prasowych oraz na www.sklep.polityka.pl