WARSZTATY LITERACKIE Z KUŹNIĄ

23 kwietnia 2010 r. w  ramach Światowego Dnia Książki w Centrum Kultury Estede w Gnieźnie odbyły się warsztaty literackie poprowadzone przez panie Irminę Kosmalę i Agnieszkę Lange.

 

 

TEMATYKA SPOTKANIA:

 

 

Na dwugodzinną rozmowę poświęconą aksjologii etycznej i estetycznej oraz przesłaniu powieści Oscara Wilde`a organizatorki zaprosiły uczniów z Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie wraz z doradcą metodycznym - panią Grażyną Piotrowską.

W części pierwszej Irmina Kosmala przybliżyła uczestnikom spotkania w formie prezentacji multimedialnej życiorys pisarza.

 


 Na zdjęciu współorganizatorki warsztatów literackich: Irmina Kosmala

 


                              oraz Agnieszka Lange

 

W dalszej części prelekcji pani Agnieszka Lange usytuowała w sposób zajmujący wartości estetyczne w diachronii dziejów.

 

Podczas warsztatów szeroko zostały  omówione następujące zagadnienia:

1. Wpływ biografii na dzieło pisarza.
2. Wartości estetyczne i etyczne dawniej i dziś - na podstawie "Historii piękna" Umberto Eco.
3. Autorytet a autorytaryzm:
a) groźba niskiego autorytetu;
b) ofiary autorytetu: narcyzm i Echo;
c) kryzys autorytetu;
d) relatywizm moralny i jego konsekwencje.

 

W części drugiej gimnazjaliści wykonali dwa dość trudne, bo twórcze, zadania.
Pierwsze polegało na tym, aby słowa głoszone przez starego cynika, Henryego Wattona, przewartościować. Uczniowie, pracując w grupach, zmagali się m. in. z myślami:

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

Sumienie i tchórzliwość to w gruncie rzeczy jedno i to samo.

Młodość jest jedynym dobrem, godnym posiadania.

 

W kolejnym zadaniu uczniowie dokonali nietypowego przekładu intersemiotycznego - w schemat postaci Doriana Graya mieli wpisać zmiany, jakie dokonały się w chłopcu pod wpływem amoralnych wskazówek mistrza - Lorda Henryego Wattona.
Trzeba przyznać, że z obu zadań wywiązali się znakomicie, formułując wnikliwe spostrzeżenia i wnioski.

 


 Na zdjęciach uczestnicy spotkania - uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie


           oraz - na pierwszym planie - doradca metodyczny pani Grażyna Piotrowska

 

Antropologiczne wędrówki po literaturze, dotykające najważniejszych zagadnień związanych z omawianą lekturą (pragnienie wiecznej młodości bohatera; amoralne postępowanie, lekceważenie norm ograniczających wyjątkową jednostkę; apologia sztuki i artysty; relacja między estetyką i etyką) przebiegły szybko i zapadły (miejmy nadzieję) głęboko w pamięć wszystkim uczestnikom warsztatów. Kolejne za rok!