O spotkaniu dwóch wolności w tworzeniu...

02.02.2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Mieszka I Kuźnia Literacka (Irmina Kosmala i Agnieszka Antosik) oraz Zeszyty Poetyckie (Dawid Jung i Krzysztof Szymoniak) zarekomendowali gnieźnianom swe antologie.

"Free over blood" - to niezwykła, bibliofilsko wydana (oprawa i numeracja ręczna, forma zszywanego zeszytu), antologia dziewiętnastu znakomitych i uznanych współczesnych polskich poetów, wśród których, obok nazwisk Jacka Dehnela, Andrzeja Sosnowskiego, czy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, znalazły się dwa - dla nas, gnieźnian, najważniejsze - Dawida Junga i Krzysztofa Szymoniaka.

Pomieszczona na prawie trzystu stronach dwujęzyczna współczensna poezja polska, została wydana przez londyński OFF_PRESS oraz "Zeszyty Poetyckie". Warto odnotować, że nad jej kształtem merytorycznym czuwali: Dawid Jung oraz Marcin Orliński, natomiast przekładem zajęli się:Marek Kaźmierski, Karen Kovacik, Benjamin Paloff oraz Katarzyna Szuster.

Poezja stanowiąca tkankę antologii "Free over blood" jest intelektualna i  metafizyczna. Dzięki obranemu konceptowi redaktorów, sytuuje się w obrębie problemu wolności - jej granic horyzontalnych i wertykalnych. Granic myśli i czucia. Termin "wolność" oznacza "nieskrępowanie człowieka" (immunitas a vinculo - uwolnienie z więzów), które może być realizowane wielopłaszczyznowo: jako uwolnienie fizyczne, psychiczne, duchowe, czy moralne. Człowiek "Free over blood" jawi się jako byt skończony i przygodny. Intelekt umożliwia mu poznanie natury rzeczy, wartości i konieczności. Następuje jednak moment autodeterminacji, w którym to ów byt doświadcza samostanowienia, samoposiadania i samopanowania  - ponad krew - ponad życie, które przelewa się w niedoskonałym naczyniu naszej skończoności.

Drugą z zaprezentwanych tego wieczoru antologii był  "Punkt na mapie".  Wraz z Krzysztofem Szymoniakiem pracowaliśmy nad redakcją tego zbioru trzy miesiące, by móc w ręce Czytelnika oddać pięćdziesiąt dwie recenzje dwunastu autorów z całej Polski.

Książka stanowi symboliczny gest podziękowania za intelektualny wkład w „Kuźnię Literacką” tym ludziom, którzy dobrowolnie, bezinteresownie i systematycznie angażują się w poszerzanie zasobów naszego portalu. Są to osoby: Agnieszka Antosik, Paweł Bartkowiak, Katarzyna Bereta, Iza Budzyńska, Piotr Goszczycki, Kamila Kasprzak, Wiktor Koliński, Agnieszka Lange, Jarek Mikołajczyk, Marta Nowok oraz Luiza Stachura. Książka zatem, jak się Państwo słusznie domyślają, jest bogata stylistycznie.

Ktoś kiedyś rzekł, że wszystko to, co zapisane, przestaje żyć. Trzeba więc uważać, by czegoś nie zabić. Mam nadzieję, że my poprzez tak różnorodne formalnie i esencjonalne teksty, wskrzeszamy raczej z martwych, nie dobijamy autorów i czytelnika. Wierzę, że dzięki tym recenzjom, ktoś sięgnie po dane dziełko i przeczyta je w całości. 

"Punkt na mapie" - dodajmy - nie jest przeznaczony na sprzedaż. Wydany własnym sumptem w nakładzie stu dwudziestu egz., rzucony został w różne części Polski. Dostępny jest jednak w każdym z oddziałów BPMG.

                                                                                                                       Irmina Kosmala

O wydarzeniu napisali:

Informacjelokalne.pl

Gniezno.com.pl