"Melanż" Krzysztofa Szymoniaka z Kuźnią Literacką -09 listopada 2019

KSzymoniak 2019.jpg

Na zdjęciu Autor z najnowszą książką poetycko-prozatorską

 

Kolejne spotkanie Kuźni Literackiej postanowiliśmy poświęcić aktywnemu twórczo Artyście, Krzysztofowi Szymoniakowi.

Rok temu świętowaliśmy Jego 40-lecie działalności artystycznej. Od tego czasu wydał dwie książki. Pierwsza to Wyjazd - tomik poetycki, który  pomieścił dwadzieścia dziewięć utworów dedykowanych Marcie Marek, zdolnej uczestniczce zajęć z twórczego pisania na UAM w Poznaniu oraz Melanż - poetycko-prozatorski zbiór tekstów, na który składa się silva rerum zarówno pod względem gatunkowym, jak i tematycznym.  Zakres poruszanych w niniejszej książce spraw jest ogromny, a w wszystkie oscylują wokół fascynacji Poety Śląskiem Cieszyńskim. Nieprzypadkowo więc Jerzy Kronhold stał się patronem niniejszego tomiku oraz niejako spirytus movens owego twórczego przedsięwzięcia.

Na Melanż składają się: kilka wierszy zarówno nowych, jak i tych wyciągniętych po latach z "szuflady", dziewięć listów od kolegi po piórze, Krzysztofa Grzechowiaka, który niniejszemu dziełku udzielił również redakcyjnego wsparcia, prozatorska opowieść o bezdomności i jej przeróżnych obliczach oraz esej "Z tej i z tamtej strony Olzy" - inspirowany lekturą książki "Jak STELAK z WERBUSEM. Listy o Śląsku Cieszyńskim".

Podczas trzygodzinnego spotkania Autor opowiedział nam o pracy nad najnowszym dziełem, fascynacją Cieszynem i chęcią zamieszkania w miejscu, w którym dwie kultury, jak dwa żywioły, mieszają się i spajają. Inspirują.

Twórczość K. Szymoniaka to "życiopisanie": wiązka wrytych w pamięć i serce wrażeń, zawieszona między tym, co było oraz tym, co nigdy już się nie wydarzy. Przejmujące, refleksyjne, smutne - takie są ostatnie wiersze z tomików naszego rodzimego Autora.  Do bólu obnażają prawdę o paradoksalnej i nieznośnej kondycji człowieka współczesnego - wykorzenionego bez zakorzenienia, próbującego odpowiedzieć sobie na proste pytania, których tylko echo odbija odpowiedź w górzystym krajobrazie obcego świata...

 

                                                                                                                  Irmina Kosmala

 

-------------------

Krzysztof Szymoniak, Melanż, Gniezno-Września-Cieszyn 2019.