Damy, czarownice, kochanki, artystki i święte w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna!

„Po to istnieje kobieta, aby mężczyzna był dzięki niej mądry”.

                                                                        Karl Kraus

 

22 kwietnia 2013 r. – w ramach obchodów Światowego Dnia Książki – w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a zorganizowana została wystawa „Kobieta w literaturze. Literatura i kontrowersje”.

Spotkanie z „Kobietą” składało się z trzech części. W pierwszej młodzi aktorzy z Teatru G@j, działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, wykorzystując nowoczesną technologię multimedialną (wideokonferencja przy wykorzystaniu komunikatora Skype), recytowali z pamięci najpiękniejsze wiersze Tuwima o kobietach.

Następnie Irmina Kosmala (red.nacz. Kuźni Literackiej) przeprowadziła prelekcję na temat motywu kobiety w literaturze. Szczegółowo omówiła wpływ, jaki wywarł antyk na kolejne epoki w formowaniu typu umysłowości mieszkańca Europy (tradycja judeochrześcijańska oraz grecko-rzymski mizoginiczny patriarchat). W kolejnej części wykładu przedstawiła kilka wizerunków kobiet. Wśród nich znalazły się m.in.: artystki, trujący bluszcz, diablice oraz femme-fatale. Co warte podkreślenia – przedstawieniom różnych oblicz kobiet towarzyszyły odniesienia do konkretnej literatury oraz liczne cytaty.

Sercem spotkania z pewnością okazała się jednak wystawa, pieczołowicie przygotowana przez kustoszki Ewę Jaworską i Magdalenę Karpińską.

Jak podkreśliła Pani Ewa, „centralnym punktem wystawy stała się książka Magdaleny Goik Kobiety w literaturze”. Wystawa zatem, na wzór książki, ukazała wizerunki kobiet w obszarze szeroko pojętej literatury. Znalazło się więc tutaj miejsce dla kobiet istniejących w rzeczywistości, jak i tych fikcyjnych. Każda gablota wystawy podporządkowana została regule dopasowania tematycznego do nietuzinkowych osobowości. W związku z powyższym można było zapoznać się cytatami, promującymi ciekawą literaturę, jak i samymi książkami. Wystawie patronował temat: matki, feministki, działaczki, wojowniczki, artystki i polityczki – jednym słowem – kobiet, które aktywnie i twórczo uczestniczyły w życiu, współtworząc wielką historię.