Zapraszamy na wystawę Artur Szyk (1894-1951). Żyd, Polak, patriota, iluminator.

a.szyk2013

Do rozpoczęcia Bruno Schulz. Festiwal we Wrocławiu został już niespełna miesiąc, ale już teraz serdecznie zapraszamy na wystawę Artur Szyk (1894-1951). Żyd, Polak, patriota, iluminator.

Artur Szyk

(1894-1951)

ŻYD, POLAK, PATRIOTA, ILUMINATOR

Urodzony w Łodzi, artysta malarz, karykaturzysta i miniaturzysta. Studiował sztukę w Krakowie i Paryżu. Kronikarz i ilustrator walki dobra ze złem.

Tworzył w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w USA. Obrazował historię wielu państw i narodów: polskiego, żydowskiego, amerykańskiego czy francuskiego.

W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku stworzył monumentalne cykle iluminacji „Statutu Kaliskiego” Bolesława Pobożnego z roku 1264 oraz tzw. „Hagady Lwowskiej” -  historii wyjścia Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Tworzył portrety wielkich przywódców i żołnierzy  m.in.: Józefa Pilsudskiego, Berka Joselewicza , Joanny D’Arc, Władysława Jagiełły, Elżbiety I, F.D. Roosevelta , Kazimierza Pułaskiego, Chaima Salomona, Tomasza Jeffersona, wplatając je często w kontekst kaligrafowanych cytatów, podkreślających fundamentalne motywy jego arcydzieł: wolności, niepodległości, demokracji, praw człowieka. Twórca sławnych w czasie II wojny światowej karykatur antynazistowskich.

Przywiązanie do obydwu narodów: polskiego i żydowskiego, pozostawało główną istotą jego życia i twórczości. Zmarł w Nowym Jorku.

Wystawę poświęconą twórczości Artura Szyka, prezentowaną dzięki uprzejmości Stradomskiego Centrum Dialogu w Krakowie, oglądać można codziennie w dniach 20-24 listopada 2013 w gmachu Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 w Auli na parterze oraz na I piętrze w Sali Pod Kopułą w godzinach od 10.00 do 18.00.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bruno Schulz Festiwal

Wrocław, 20 – 24 listopada 2013

Bruno Schulz Festiwal (BSF) to międzynarodowy festiwal sztuki i literatury.

Bruno Schulz – patron BSF – pozostaje jednym z najczęściej czytanych, tłumaczonych, komentowanych i adaptowanych autorów piszących w języku polskim na świecie. Od końca roku 2012 prawa do jego twórczości weszły w domenę publiczną, co oznacza, że za sprawą możliwych wznowień (nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju) dzieło autora „Sanatorium pod Klepsydrą” będzie jeszcze intensywniej obecne w kulturowym krwioobiegu.

Bruno Schulz jest także symbolem tragicznej historii narodu żydowskiego i ofiarą Holokaustu – najdrastyczniejszego epizodu w europejskiej historii narodu żydowskiego.

Stąd decyzja o postawieniu figury „Bruno Schulz”, jako podstawowego znaku cyklicznego festiwalu – święta sztuki i literatury.

Każdej edycji BSF towarzyszy sesja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2013 odbędzie się sesja poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi.

BSF ma za zadanie kreowa wyjątkowe wydarzenia i łączy je ze sobą w ten unikalny sposób, który goś pierwszej edycji BSF, Ludwik Flaszen nazwał „festiwalem studyjnym”. Celem organizatorów jest bowiem z jednej strony zapewnienie bardzo dużej frekwencji w czasie wydarzeń festiwalowych oraz różnych działań z pozoru nieprzystających do powagi tematu (gry miejskie, happeningi, murale, koncerty i cały szereg inicjatyw głównie z wykorzystaniem internetu i nowego kanonu komunikacji społecznej – które były już elementami pierwszej edycji BSF), z drugiej zaś prezentowanie z głęboką refleksją i bezkompromisową powagą jak największej liczby rozmów o literaturze czy – szerzej – o kulturze i sztuce oraz skuteczne włączanie ich w społeczno-ideową tkankę Wrocławia i Polski, a może, kto wie, i całego świata.

Dalekosiężnym celem BSF jest współudział w tworzeniu społeczeństwa:

 które rozumie znaczącąrolęedukacji poprzez kulturęi sztukęw kształtowaniu postaw życiowych

 które rozumie wagęi złożonośpoję: tożsamości i pamięci historycznej oraz nieoczywistośzagadnieńzwiązanych z aktem tworzenia

 którego cząstki-jednostki aktywnie uczestniczy będąw dialogu oraz rozwoju idei tolerancji i otwartości

BSF to także przestrzeń, w której możliwe sąstarcia postaw światopoglądowych i śmiała dyskusja o problemach zarówno współczesności, jak i historii, problemach rozważanych i poznawanych przez pryzmat najwyższej klasy dziełliteratury i sztuki oraz ich twórców.

Idea oraz misja BSF znalazły zrozumienie u dwóch najważniejszych partnerów wydarzenia: Prezydenta Miasta Wrocławia i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co sprawiło, że Wydawnictwo EMG (producent wykonawczy BSF) zawarło długoletnie umowy na realizacjętego przedsięwzięcia we Wrocławiu.