Zaproszenie na konferencję naukową Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura

logo schulz

Każdej edycji Bruno Schulz. Festiwal towarzyszy sesja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku ubiegłym była to sesja Bruno od Księgi Blasku (książka ją podsumowująca ukaże się nakładem Wydawnictwa EMG w drugiej połowie listopada, w załączniku przesyłam okładkę). W tym roku (w dniach 21-23 listopada) będzie to konferencja naukowa Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura współorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ.

 

Konferencja jest otwarta. Serdecznie zapraszamy.

O konferencji: Przedmiotem zainteresowania uczyniliśmy przede wszystkim późną twórczość Tadeusza Różewicza, przyjmując za symboliczny punkt graniczny datę wydania tomu Płaskorzeźba (1991), otwierającego nowy okres w twórczości poety, posiadający własną specyfikę, budzący wiele emocji i kontrowersji wśród krytyków, wciąż jednak stosunkowo słabo rozpoznany i opisany. Nie mniej istotna jest również refleksja nad twórczością Różewicza z lat 70. i 80., a więc z okresu chyba najtrudniejszego w jego literackiej biografii, w którym publikował stosunkowo niewiele i który wydaje się także najsłabiej opisany przez krytykę. Chcielibyśmy podjąć próbę nowego spojrzenia na te dwie tak różne, lecz równie intrygujące fazy twórczości poety, aby zrekonstruować ich specyfikę w trzech dopełniających się kontekstach: biografii twórczej samego Różewicza, wydarzeń historycznych oraz towarzyszących im przemian kulturowych i cywilizacyjnych.

Więcej informacji na temat konferencji: http://bit.ly/1j2ro7c.

Konferencja naukowa Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura jest organizowana w ramach Bruno Schulz. Festiwal (20-24 listopada 2013). Po więcej informacji na temat Festiwalu zapraszam na stronę: http://brunoschulz.dybook.pl oraz Facebooka: https://www.facebook.com/Dybookpl.

KONFERENCJA NAUKOWA - PROGRAM:

Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura

Wrocław, 21-23 listopada 2013 roku

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Filologii Polskiej | Plac Biskupa Nankiera 15 we współpracy z

Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ

21 listopada 2013 | czwartek

9.30-9.40

Otwarcie konferencji – Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu

Wrocławskiego prof. dr hab. Jan Miodek

9.40-11.15

1.

Jacek Łukasiewicz

Stary poeta w historii

2.

Wojciech Browarny

Biografia i powtórzenia. Autokreacje Tadeusza Różewicza po 1984 roku

3.

Jarosław Fazan

Deptanie Baconowi po piętach – tranzytywny autoportret poety „w stanie Niepokoju”

4.

Tomasz Kunz

Bio-grafia Różewicza

DYSKUSJA 11.15-12.00

PRZERWA 12.00-12.20

12.20-14.00

1.

Adam Poprawa

Późne sylwy Różewicza

2.

Joanna Trzeciak

Ecce homo, czyli Różewicz w sosie własnym: próba interpretacji