Benefis Krzysztofa Szymoniaka – 40-lecie działalności twórczej 12.12.2018 r.

Benefis KSZ2018.jpg

 

-Wszystko zaczęło się od „Żon poetów”, czyli debiutu poetyckiego, który miał miejsce w 1985 r., a nawet wcześniej -  od kultowej grupy poetyckiej „Drzewo”, której nasz Beneficjant był współzałożycielem…

Biogram artysty przybliżyła zebranym licznie na to spotkanie gościom kustosz Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, Magdalena Karpińska.

 

Mnie z kolei poproszono,  bym oprowadziła grono entuzjastów autora „Osmozy” po jego twórczości.

Po wyłożeniu - wzorem słynnego Akwinisty  - pięciu dowodów na istnienie naszego poety[1], przybliżyłam zebranym swoje prywatne „doświadczenie bytu” K. Szymoniaka oraz spróbowałam opowiedzieć, na czym polega tajemnica poezji i literatury gnieźnieńskiego artysty.

Nie zabrakło oczywiście i trudnych pytań – choćby o to, co skłoniło Krzysztofa do opublikowania prywatnej rozmowy ze znanym i szanowanym  w lokalnym środowisku byłym wicestarostą kępińskim, zamieszczonej w autobiografii „Epizody” w rozdziale pt.:  „Zdarzy się 39 lat później,  czyli początek lata”. Krótko mówiąc wywołał on ogromny skandal w Kępnie.  Rozdział, co tu ukrywać, jest dość makiaweliczny w odbiorze. Pytanie, które  postawiłam  podczas spotkania  autorowi, brzmiało:  czy było warto poświęcić przyjaźń dla trzech linijek tekstu?


W następnej części spotkania przyjaciele wygłosili liczne laudacje Jubilatowi. Warto wspomnieć m.in. świetną, acz spontanicznie wygłoszoną orację dra hab. Krzysztofa Kurka, który mówił o „wielopoziomowej żarliwości” autora "Pokoju bez okien":
„-Można Szymoniaka lubić lub nienawidzić, ale nigdy być wobec niego  i jego twórczości obojętnym” – dodał.

Na koniec autor nasz "Szymon Słupnik" zdradził swoje dalsze plany wydawnicze (m.in. publikację ciągu dalszego "Osmozy" oraz "Epizodów" - "Apropak" i "Pustelnia").

Dziesięciu zaprzyjaźnionym osobom wręczył ponadto okolicznościowe koszulki.
Za jedną z nich oraz dwa kilogramy swych myśli - przemyślanych, złożonych i wydanych dziękuje autorka tego tekstu.

Irmina Kosmala

 

[1] -- dowód z działalności twórczej – poezja, proza

-- dowód z działalności dziennikarskiej – publicystyka

-- dowód z działalności akademickiej – wykładowca uniwersytecki UAM

-- dowód z działalności artystycznej – fotografia

-- dowód ontologiczny – moje/ nasze prywatne doświadczenie bytu K.SZ.

Benefis KSZ20181.jpg

 

Więcej o Benefisie Krzysztofa Szymoniaka na stronach:

Informacje Lokalne

Gniezno24.com